ایمپلنت

امروزه استفاده از ایمپلنت دندانی به عنوان روشی موثر برای جبران عوارض ناشی از، کمبود و یا از دست دادن دندانهای ثابت بسیار رایج و مورد توجه میباشد.

ایمپلنتهای قابل ارائه این شرکت ساخت کشور آلمان بوده و ضمن اینکه سالها مورد استفاده جراحان و دندانپزشکان سایر کشورها قرار گرفته ، اکنون با شرایط و قیمت مناسب نیز در اختیار متقاضیان داخلی میباشد.

Fail بسیار پایین ، ابزار و روش جراحی ساده استفاده از آخرین تکنولوژی روز جهت طراحی و ساخت ،ایمپلنت های این شرکت را از مزایای بسیاری برخوردار نموده است.


Implant Humantech6