کلیه محصولات فک و صورت شامل پیچ و پلاکهای تیتانیومی و ابزارشرکت General Implants آلمان از اتحادیه اروپا میباشد ، که توسط شرکت بهین ایده ارتوپد ارائه میگردد

.Grade A   دارای محصولات گوناگونی میباشد، لذاجراحان و متقاضیان محترم میتوانند کلیه نیازهای مربوط به جراحی فک و صورت را در میان محصولات متنوع این شرکت یافته و بصورت مستقیم و یا از طریق نماینده در هر شهر و یا شهرستان از آن استفاده نمایند.

سیستمهای قابل ارائه به 5 گروه اصلی تقسیم شده که شامل :

1-سیستم میکرو 1.2

2-سیستم مدیوم  1.6

3-سیستم مینی  2.0

4-سیستم فرکچر  2.3

5-سیستم ریکانس  2.7